ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา…

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกปะการัง เ...

Read more
โครงการอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสาม…

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดช...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไม้แดง(วันที่ 2)

รับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไม้แดง(วันท…

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเทศบาลตำบลหนองไม้แดง (วันที่ 2) จำนวน 43 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ ...

Read more
งานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

งานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

วันศุกร์ ที่ 29 พ.ย.2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายก อบจ.ชลบุรี และนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.ชลบุรี ร่วมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุร...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

รับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไม้แดง จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โร...

Read more
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดชลบุรี

โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา โบร…

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดชลบุรี เพื่อการเผ...

Read more
ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา

ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนห…

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ออกนิทเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จำวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และห้องสมุ...

Read more
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

Read more
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จำนวน 214 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4 ม...

Read more
ศึกษาดูงาน ประเทศอินโดนีเซีย

ศึกษาดูงาน ประเทศอินโดนีเซีย

ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบเคิน อะเคดามี จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดหนองแก้ว

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดหนองแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จำนวน 232 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4...

Read more
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปี…

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.15 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "นิพพุนิล วังน...

Read more
ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนว…

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562...

Read more
ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอ…

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี...

Read more
ประชุม แถลงข่าว และจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "นครระยองเกมส์"

ประชุม แถลงข่าว และจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ …

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม แถลงข่าว และจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37   "น...

Read more
ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนช…

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภา...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 105 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดารา...

Read more
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลว…

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ...

Read more
ตรวจการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ตรวจการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เข้าตรวจการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนรุ่งนภาพิยา

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนรุ่งนภาพิยา

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งนภาพิยา จังหวัดระยอง จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพย...

Read more

เข้าสู่ระบบ

Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

038315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
68
199
27947
18
953
38315

Your IP: 52.23.219.12
Server Time: 2021-12-01 12:43:22