ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ออกนิเทศ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562