รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนรุ่งนภาพิยา

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งนภาพิยา จังหวัดระยอง จำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนต์ 4 มิติ และห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่